Selektywne nakładanie powłok – tamponowanie

Galwaniczna metoda selektywnego nakładania powłok eksploatacyjnych i dekoracyjnych – metoda tamponowa/szczotkowa –„brush plating”(ang.)

W metodzie tamponowej elektrolit jest przenoszony na powierzchnię elementu pokrywanego za pomocą tamponu/szczotki, który jest nasunięty na elektrodę połączoną z dodatnim biegunem źródła prądu. Element pokrywany połączony jest z ujemnym biegunem źródła prądu. Urządzenie do pokrywania tamponowego składa się z prostownika, zaopatrzonego w przełącznik zmiany kierunków prądu oraz precyzyjny licznik amperogodzin, pozwalający na określenie grubości osadzanej powłoki, a także z przyrządu nazywanego we Francji tamponem a w USA i Anglii szczotką („brush plating”).

Metoda tamponowania/szczotkowa –„brush plating” jest szeroko stosowana w krajach rozwiniętych w tym w Polsce do specjalistycznych zastosowań.

Sposób osadzania powłok galwanicznych metoda tamponową znany jest od 70 lat ubiegłego stulecia. W tym czasie opatentowano w kilku krajach, zwłaszcza USA , Anglii i we Francji, szereg nowoczesnych technologii pokrywania tamponowego oraz wyprodukowano urządzenia do prowadzenia tego procesu.

Obecnej na Świecie około 90% powłok galwanicznych nakładanych metodą selektywnego nakładania (tamponowa/szczotkowa –„brush plating” ) ma zastosowanie techniczne.

Metoda stosowana jest m.in.;

  1. W regeneracji lub uszlachetnianiu zużytych powierzchni przedmiotów metalowych (części) maszyn i urządzeń , którym można przywrócić własności eksploatacyjne poprzez pokrywanie powłokami z metali bardziej szlachetnych lub bardziej odpornymi na zużycie ścierne od metalu rodzimego części,
  2. W gałęziach przemysłu do celów produkcyjnych np.; do produkcja obwodów drukowanych, produkcji złączy elektrycznych dużej mocy, produkcji filtrów stosowanych w klimatyzatorach , produkcja elementów w przemyśle lotniczym, w tym produkcji pojazdów kosmicznych i innych produkcjach w tym zautomatyzowanych,
  3. W nakładaniu oraz naprawy powłok antykorozyjnych takich jak kadm, cynk i jego stopy,
  4. W renowacji zabytków w tym wykonywanie powłok z metali szlachetnych dla celów dekoracyjnych.

Właściwości powłoki nakładanych selektywną metodą galwaniczną (tamponowa/szczotkowa –„brush plating” ) można porównać jedynie z powłokami nakładami tradycyjną metodą galwaniczną w wannach. Na podstawie materiałów firmy SIFCO ASC do najważniejszych właściwości / zalet powłok bush –plating należą;

  • Odporność korozyjna - lepsza od powłok wykonywanych w wannach dla tej samej grubości powłoki,
  • Nawodorowanie ( podwyższona zawartość wodoru w stali i jej stopach często wywołuje degradację struktury) - zdecydowanie mniejsze niż przypadku powłok wykonywanych w wannach,
  • Twardość –twardość jest większa od twardości powłok wykonywanych w wannach,
  • Porowatość - zwykle około dwukrotnie/trzykrotnie mniejsza od porowatości powłok wykonywanych w wannach (zależy od warunków wykonania powłoki w wannach),
  • Przyczepność – bardzo dobra , w wielu przypadkach doskonała i zdecydowanie lepsza od powłok wykonywanych w wannach.

Galwaniczna metoda selektywnego nakładania (tamponowa/szczotkowa –„brush plating” ) powłok eksploatacyjnych i dekoracyjnych jest metodą mobilną , co ma ogromne znaczenie podczas naprawy/regeneracji części maszyn i urządzeń bezpośrednio u użytkownika. Umożliwia ona w wielu przypadkach regenerację uszkodzonych powierzchni bez kosztownego demontażu części jak i bez konieczności, a wręcz w wielu przypadkach braku możliwości, nałożenie powłok na częściach urządzenia o znacznych wielkości ( dużych wymiarach) w ogromnych wannach.

Dzięki metodzie tamponowej/szczotkowej można nakładać powłoki wieloskładnikowe o unikalnych właściwościach, niemożliwych do powtarzalnego uzyskani i wykonania w warunkach ich nakładania tradycyjną metodą galwaniczną w wannach.

Największymi zaletami stosowanych procesów technologicznych metody tamponowej/szczotkowej–„brush plating” jest to , że są one wykonywane bez użycia wanien galwanicznych, są ekonomiczne i przyjazne środowisku .

Zobacz zastosowania